Zpráva o vzdělávacích potřebách mládeže v oblasti podnikání v kulturním a kreativním průmyslu

Jaké jsou vzdělávací potřeby mladých lidí, kteří žijí kreativitou a kulturou – to bylo téma průzkumu provedeného na Slovensku, v České republice a v Polsku.

Cílem této zprávy, kterou naleznete zde, bylo zjistit hlavní potřeby pracovníků s mládeží a mladých lidí pracujících v kreativních a tvůrčích odvětvích v oblasti vzdělávání.

V tomto dokumentu jsme představili výstupy a potřeby z České republiky, Slovenska a Polska a nastínili oblasti dalšího rozvoje vzdělávání.

Zpráva uvádí kompetence, které si pracovníci s mládeží musí osvojit, aby mohli dobře předávat své znalosti a dovednosti mladým lidem. Na základě výstupů této zprávy bude vytvořena metodika vzdělávání pracovníků s mládeží v oblasti podnikání v kulturních a kreativních odvětvích. První část metodiky bude věnována osobnímu rozvoji mladých lidí a zaměří se na témata, jako jsou osobnostní typy, komunikace, mezilidské vztahy, osobní kreativita, motivace, kulturní rozmanitost, udržitelnost, práce se změnami, originalita, vytváření sítí a odvaha riskovat.

Druhá část metodiky bude věnována odborným tématům podnikání. Bude se zabývat tématy, jako jsou: profesionální podnikání, základní legislativa, jak se prodat, analýza trhu, testování služeb, IT nástroje, jak být v černých číslech, další finanční zdroje, vytváření sítí podniků a kvalita podnikání.

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti se od 1.10. 2021 zapojilo do projektu OW- Jedna cesta = Kultura + Mládež + Kreativita je realizován díky podpoře programu, který je financován z programu ERAMUS+.

Projekt reaguje na následující problémy:

 • Mladí lidé nemají dobré podmínky pro rozvoj kompetencí nezbytných pro podnikání v kulturních a kreativních odvětvích.
 • Pracovníci s mládeží nepracují systematicky na rozvoji mladých lidí v oblasti kultury a tvořivosti.
 • Identifikované příčiny výše uvedených problémů:
 • Pracovníkům s mládeží chybí metodická podpora při rozvoji kompetencí mladých lidí v oblasti kultury a tvořivosti.
 • Mladým lidem chybí metodická podpora v oblasti podnikání v kulturních a kreativních odvětvích.

Mladým lidem se zájmem o kulturu a kreativitu chybí inspirace, příklady dobré praxe a kontakty na podnikatele v tomto odvětví.

Cílem projektu je:

 1. Zvýšit metodickou podporu pracovníků s mládeží pro práci s mladými lidmi v oblasti kultury a kreativity.
 2. Zvýšit metodickou podporu mladých lidí v oblasti podnikání v kulturních a kreativních odvětvích.
 3. Zintenzivnit vytváření sítí a výměnu příkladů dobré praxe mezi mladými lidmi a mladými podnikateli v kulturním a tvůrčím odvětví.

Partnerské organizace:

Rada mládeže Žilinského kraje – hlavní řešitel
Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti
NADACE LAJA
Oravské kulturní středisko v Dolném Kubíně
Žilinský samosprávný kraj
PaĽKO – Sdružení přátel lidové kultury Oravy

Reuse show room

Pět mladých lidí pod křídly Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti realizuje nový solidární projekt, který je financovaný z Evropské unie v rámci Evropského sboru solidarity. Jeho cílem je vytvořit 2 showroomy – 1 kancelář, 1 pokoj v bytě, a to renovací nábytku, který by jinak skočil na skládce.

Tyto showroomy, mají za cíl propagovat upcykling a udržitelný bytový design, který využívá odpadního materiálu a přetváří ho na nové designové kousky. Tím chceme upozornit na problematiku současné konzumní společnosti, která neustále produkuje nové a nové zboží, a to staré pak končí na skládkách. V současnosti vnímáme velký problém v nastavení dnešní společnosti, která je vedena především konzumní spotřebou.

Tímto projektem chceme upozornit na to, že je možné nábytek renovovat a znovu použít, namísto pořizování neustále nového nábytku. Tuto možnost chceme zacílit na dvě cílové skupiny. První cílová skupina je běžné obyvatelstvo, kterému chceme ukázat, jak může vypadat pokoj v bytě, který je vytvořen pouze ze starého nábytku, který byl zrenovován. Druhá cílová skupina jsou korporace, které chtějí být společensky prospěšné, a proto uvažují, jak si vybaví své kanceláře. Jim chceme reuse showroom officem ukázat, jak dobře designově může vypadat vybavená kancelář renovovaným nábytkem.

Reuse show room se připravuje v neziskové organizaci Orlovák – pobočný spolek Spolku PORTAVITA.

Jak projekt pokračuje?

Proměna pokoje v bytu v Orlové

Před
Po

Virtuální prohlídka.

Proměna kanceláře v Orlové

Před

Vrámci projektu Kateřina Vilendnerová napsala krátkou pohádku pro děti, kterou můžete naleznout na tomto odkazu.

Tomáš Lipina pak se svými kolegy připravil video, kde upozorňuje na problém neustálého vyhazování. Podívejte se zde.

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-ESC30-SOL-000036614

Dobrovolnický projekt

New volunteers for new experiences

REALIZACE:      1st September 2020 – 31st August 2021
Number:             
2020-2-CZ01-ESC11-078717
Location:            Havířov, Czech Republic

V rámci projektu New volunteers for new experience jsme přijali na roční dobrovolnickou službu zahraničního dobrovolníka z Polska. Aktivně ho zapojujeme do přípravy projektových žádostí, chodu coworkingového centra a snažíme se mu pomoci vytvořit jeho vlastní solidární projekt, který bude moci aplikovat v Polsku.

Pokud by měl někdo z řad mladých lidí zájem získat více informací o možnostech Evropské dobrovolné služby, můžete se na nás obrátit.

Celý projekt je finančně podpořen Evropským sborem solidarity.

Emilian H. Wilk

“First of all, I learned the principles of cooperation in non-governmental organizations. Cooperation with the Center was a very positive experience. I learned there that ideas from a deep worldview can turn out to be a profitable business for young people. While working at the Center, helping such people come to the market, I met many enterprising young people for whom the responsibility of their companies for the environment and society is the basis of functioning. This made me believe anew that the values I hold dear make sense.

I experienced a lot of kindness from people around me. Both other volunteers and the Center’s co-workers have shown me that they share common interests and goals at work. This is a very important support when problems arise.

I learned how to write projects effectively. So far I have not been able to achieve all my goals. I have learned how to divide big intentions into smaller goals. I learned that social projects, especially non-profit ones, require not only good organization, but above all flexibility to changing conditions of their implementation.

I have also improved my language skills, especially in Czech. I can express simple thoughts in this language.

I would like to learn more about the organization of project work, but above all, about communication practice in teamwork.”

Reuse show room

Pět mladých lidí pod křídly Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti realizuje nový solidární projekt, který je financovaný z Evropského sboru solidarity. Jeho cílem je vytvořit 2 showroomy – 1 kancelář, 1 pokoj v bytě, a to renovací nábytku, který by jinak skočil na skládce.

Tyto showroomy, mají za cíl propagovat upcykling a udržitelný bytový design, který využívá odpadního materiálu a přetváří ho na nové designové kousky. Tím chceme upozornit na problematiku současné konzumní společnosti, která neustále produkuje nové a nové zboží, a to staré pak končí na skládkách. V současnosti vnímáme velký problém v nastavení dnešní společnosti, která je vedena především konzumní spotřebou.

Tímto projektem chceme upozornit na to, že je možné nábytek renovovat a znovu použít, namísto pořizování neustále nového nábytku. Tuto možnost chceme zacílit na dvě cílové skupiny. První cílová skupina je běžné obyvatelstvo, kterému chceme ukázat, jak může vypadat pokoj v bytě, který je vytvořen pouze ze starého nábytku, který byl zrenovován. Druhá cílová skupina jsou korporace, které chtějí být společensky prospěšné, a proto uvažují, jak si vybaví své kanceláře. Jim chceme reuse showroom officem ukázat, jak dobře designově může vypadat vybavená kancelář renovovaným nábytkem.

Reuse show room se připravuje v neziskové organizaci Orlovák – pobočný spolek Spolku PORTAVITA.

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-ESC30-SOL-000036614

Renovace skříně

StartUp hours – Podnikavý regionCentrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti je zapojeno do projektu MSIC StartUp hours a nabízí své služby budoucím ponikatelům. Uvažujete o podnikání a rádi byste měli více jistoty, motivace a třeba i příklady dobré praxe? Teď je ten správný čas probrat s námi váš podnikatelský plán. Využijte naší nabídky a spojte se s námi. Vyslechneme si vás, dáme zpětnou vazbu, poradíme co a jak dál a doporučíme další kroky. A to zdarma!Více informací na https://podnikavyregion.cz/startup-hoursnebo nás přímo kontaktujte zuzana.palova@centrumpropodnikani.cz

Centrum Eurodesku

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti je od letošního roku součástí sítě Eurodesku. Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 36 zemích. Tato síť umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím o mobilitách a vzdělávacích programech.

Mladým lidem podáváme informace týkající se:

 • evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží;
 • aktivit v zahraničí – studium, práce, stáže, cestování, ubytování, dobrovolnictví;
 • kontaktu na zahraniční organizace;
 • obecných  informací o EU.

Solidární projekt Green interiors for NGOs

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti v rámci svého projektového inkubátoru pro mladé dlouhodobě podporuje mladé lidi v tom, aby vytvářeli malé solidární projekty, díky kterým dělají něco pro své okolí a sami se vzdělávají v projektové činnosti. Díky tomu vznikl také projekt Zelené interiéry pro neziskové organizace, který finančně podpořil Evropský sbor solidarity.

Pět mladých lidí v rámci toho projektu tak vytváří zelené stěny pro neziskové organizace, aby prostřednictvím těch rostlin umístěných v designových stěnách přispěli k harmonizaci prostředí neziskových organizací, redukci hladiny zvuku, k čištění vzduchu, a také jen tak pro lepší náladu. Cílem projektu je realizace čtyř zelených stěn do čtyřech neziskových organizací. Tím chtějí zlepšit interiéry čtyři neziskových organizací a rozšířit povědomí o výhodách zelených interiérů. Vedoucím projektu je Olga Michalska, která by ráda po realizaci projektu v této činnosti také podnikala.

Ve středu 7. dubna byla předána první zelená stěna, kterou dostala nezisková organizace Adra Havířov.

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu k programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Zde mohou podnikatelé, kterým byl přímo na základě krizových opatření vlády v rámci nouzového stavu, vyhlášeného od pondělí 5. října 2020 na území České republiky, zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo prodej a poskytování služeb, žádat o finanční dotaci 400 Kč na 1 zaměstnance v pracovním poměru.

Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod., a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Podpora je poskytována v závislosti na sektoru podnikatelské činnosti nejvýše za počet dní uvedený v Příloze č. 2 této Výzvy. Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána jako součin 400 Kč krát počet zaměstnanců v pracovním poměru (není možné žádat na DPČ či DPP) v závislosti na výši pracovního úvazku.

Přehled podporovaných sektorů
– Sportovní zábavní, rekreační a obdobné činnosti
– Pořádání kongresů, veletrhů
– Stravování
– Maloobchodní prodej (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a prodej a poskytování služeb v provozovnách (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády)
– Prodej na tržnicích a v mobilních provozovnách
– Vzdělávací akce a prezenční zkoušky
– Prodejny zbraní a střeliva
– Provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček
– Provozovny zabývající se zpracováním kamene a provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží

Více informací naleznete na Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny | MPO.

Pokud byste potřebovali poradit s přípravou žádosti kontaktujte nás na zuzana.palova@centrumpropodnikani.cz