Zpráva o vzdělávacích potřebách mládeže v oblasti podnikání v kulturním a kreativním průmyslu

Jaké jsou vzdělávací potřeby mladých lidí, kteří žijí kreativitou a kulturou – to bylo téma průzkumu provedeného na Slovensku, v České republice a v Polsku.

Cílem této zprávy, kterou naleznete zde, bylo zjistit hlavní potřeby pracovníků s mládeží a mladých lidí pracujících v kreativních a tvůrčích odvětvích v oblasti vzdělávání.

V tomto dokumentu jsme představili výstupy a potřeby z České republiky, Slovenska a Polska a nastínili oblasti dalšího rozvoje vzdělávání.

Zpráva uvádí kompetence, které si pracovníci s mládeží musí osvojit, aby mohli dobře předávat své znalosti a dovednosti mladým lidem. Na základě výstupů této zprávy bude vytvořena metodika vzdělávání pracovníků s mládeží v oblasti podnikání v kulturních a kreativních odvětvích. První část metodiky bude věnována osobnímu rozvoji mladých lidí a zaměří se na témata, jako jsou osobnostní typy, komunikace, mezilidské vztahy, osobní kreativita, motivace, kulturní rozmanitost, udržitelnost, práce se změnami, originalita, vytváření sítí a odvaha riskovat.

Druhá část metodiky bude věnována odborným tématům podnikání. Bude se zabývat tématy, jako jsou: profesionální podnikání, základní legislativa, jak se prodat, analýza trhu, testování služeb, IT nástroje, jak být v černých číslech, další finanční zdroje, vytváření sítí podniků a kvalita podnikání.

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti se od 1.10. 2021 zapojilo do projektu OW- Jedna cesta = Kultura + Mládež + Kreativita je realizován díky podpoře programu, který je financován z programu ERAMUS+.

Projekt reaguje na následující problémy:

  • Mladí lidé nemají dobré podmínky pro rozvoj kompetencí nezbytných pro podnikání v kulturních a kreativních odvětvích.
  • Pracovníci s mládeží nepracují systematicky na rozvoji mladých lidí v oblasti kultury a tvořivosti.
  • Identifikované příčiny výše uvedených problémů:
  • Pracovníkům s mládeží chybí metodická podpora při rozvoji kompetencí mladých lidí v oblasti kultury a tvořivosti.
  • Mladým lidem chybí metodická podpora v oblasti podnikání v kulturních a kreativních odvětvích.

Mladým lidem se zájmem o kulturu a kreativitu chybí inspirace, příklady dobré praxe a kontakty na podnikatele v tomto odvětví.

Cílem projektu je:

  1. Zvýšit metodickou podporu pracovníků s mládeží pro práci s mladými lidmi v oblasti kultury a kreativity.
  2. Zvýšit metodickou podporu mladých lidí v oblasti podnikání v kulturních a kreativních odvětvích.
  3. Zintenzivnit vytváření sítí a výměnu příkladů dobré praxe mezi mladými lidmi a mladými podnikateli v kulturním a tvůrčím odvětví.

Partnerské organizace:

Rada mládeže Žilinského kraje – hlavní řešitel
Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti
NADACE LAJA
Oravské kulturní středisko v Dolném Kubíně
Žilinský samosprávný kraj
PaĽKO – Sdružení přátel lidové kultury Oravy

Reuse show room

Pět mladých lidí pod křídly Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti realizuje nový solidární projekt, který je financovaný z Evropské unie v rámci Evropského sboru solidarity. Jeho cílem je vytvořit 2 showroomy – 1 kancelář, 1 pokoj v bytě, a to renovací nábytku, který by jinak skočil na skládce.

Tyto showroomy, mají za cíl propagovat upcykling a udržitelný bytový design, který využívá odpadního materiálu a přetváří ho na nové designové kousky. Tím chceme upozornit na problematiku současné konzumní společnosti, která neustále produkuje nové a nové zboží, a to staré pak končí na skládkách. V současnosti vnímáme velký problém v nastavení dnešní společnosti, která je vedena především konzumní spotřebou.

Tímto projektem chceme upozornit na to, že je možné nábytek renovovat a znovu použít, namísto pořizování neustále nového nábytku. Tuto možnost chceme zacílit na dvě cílové skupiny. První cílová skupina je běžné obyvatelstvo, kterému chceme ukázat, jak může vypadat pokoj v bytě, který je vytvořen pouze ze starého nábytku, který byl zrenovován. Druhá cílová skupina jsou korporace, které chtějí být společensky prospěšné, a proto uvažují, jak si vybaví své kanceláře. Jim chceme reuse showroom officem ukázat, jak dobře designově může vypadat vybavená kancelář renovovaným nábytkem.

Reuse show room se připravuje v neziskové organizaci Orlovák – pobočný spolek Spolku PORTAVITA.

Jak projekt pokračuje?

Proměna pokoje v bytu v Orlové

Před
Po

Virtuální prohlídka.

Proměna kanceláře v Orlové

Před

Vrámci projektu Kateřina Vilendnerová napsala krátkou pohádku pro děti, kterou můžete naleznout na tomto odkazu.

Tomáš Lipina pak se svými kolegy připravil video, kde upozorňuje na problém neustálého vyhazování. Podívejte se zde.

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-ESC30-SOL-000036614

Reuse show room

Pět mladých lidí pod křídly Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti realizuje nový solidární projekt, který je financovaný z Evropského sboru solidarity. Jeho cílem je vytvořit 2 showroomy – 1 kancelář, 1 pokoj v bytě, a to renovací nábytku, který by jinak skočil na skládce.

Tyto showroomy, mají za cíl propagovat upcykling a udržitelný bytový design, který využívá odpadního materiálu a přetváří ho na nové designové kousky. Tím chceme upozornit na problematiku současné konzumní společnosti, která neustále produkuje nové a nové zboží, a to staré pak končí na skládkách. V současnosti vnímáme velký problém v nastavení dnešní společnosti, která je vedena především konzumní spotřebou.

Tímto projektem chceme upozornit na to, že je možné nábytek renovovat a znovu použít, namísto pořizování neustále nového nábytku. Tuto možnost chceme zacílit na dvě cílové skupiny. První cílová skupina je běžné obyvatelstvo, kterému chceme ukázat, jak může vypadat pokoj v bytě, který je vytvořen pouze ze starého nábytku, který byl zrenovován. Druhá cílová skupina jsou korporace, které chtějí být společensky prospěšné, a proto uvažují, jak si vybaví své kanceláře. Jim chceme reuse showroom officem ukázat, jak dobře designově může vypadat vybavená kancelář renovovaným nábytkem.

Reuse show room se připravuje v neziskové organizaci Orlovák – pobočný spolek Spolku PORTAVITA.

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-ESC30-SOL-000036614

Renovace skříně