Cesta mladých k zaměstnaní

Projekt financovaný z Evropské unie pod č. 2023-2-SK02-KA220-YOU-000178759

Young people’s path to employment  – Cesta mladých lidí k zaměstnání je novým mezinárodním projektem, který začíná tento měsíc.

Cílem projektu je:

Podpořit kvalitu přípravy mladých lidí na vstup do světa zaměstnanosti zvýšením metodické podpory pracovníků s mládeží, kteří se zabývají přípravou mladých lidí na zaměstnání, stejně jako rozvojem důležitých kompetencí u mladých lidí, které jim pomohou být úspěšní a dobrými zaměstnanci.

Dílčí cíle:

▶️ Zjistit potřeby zaměstnavatelů a očekávání mladých lidí ohledně přístupu a osobnostních dovedností při ucházení se o zaměstnání.

Identifikátor plnění: Analýza potřeb a očekávání zaměstnavatelů od mladých zaměstnanců.

75 firem a pracovních agentur (č. WP 2).

▶️ Vytvořit metodologii vzdělávání pro pracovníky s mládeží zaměřenou na rozvoj postojů a dovedností mladých lidí ve vztahu k zaměstnávání.

Identifikátor Fulfillment: Vytvořená, ověřená a zveřejněná metodika ve 3 zemích. 36 zúčastněných pracovníků s mládeží absolvuje 3 denní pilotního školení ve 3 zemích. (WP č. 3)

▶️ Vytvoření příručky pro rozvoj kompetencí mladých lidí vstupujících do světazaměstnanosti.

Fulfillment ID: Sestavený, ověřený a zveřejněný manuál ve 3 zemích. 72 mladých lidí se bude podílet na ověřování obsahu manuálu v pilotních workshopech ve 3 zemích během 6 workshopů. (WP č. 4)

▶️ Realizace diseminačních akcí zaměřených na šíření a aplikaci metodiky a manuálů u veřejnosti.


Identifikátor naplnění: Události zahrnující 360 lidí ve 3 zemích v 11 událostech. (WP č. 5)

Za výstupem projektu stojí partneři:

Rada mládeže Žilinského kraja ( SK) 

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z.ú. (CZ)

Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej(PL)

Žilinsky samosprávny kraj (SK)

Aktivita je součástí projektu, který je podpořený z programu Erasmus + s názvem: Cesta mladých k zaměstnaní pod č. 2023-2-SK02-KA220-YOU-000178759 , realizovaného 05/2024-06/2026 a financovaného z Evropské unie.