Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu k programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Zde mohou podnikatelé, kterým byl přímo na základě krizových opatření vlády v rámci nouzového stavu, vyhlášeného od pondělí 5. října 2020 na území České republiky, zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo prodej a poskytování služeb, žádat o finanční dotaci 400 Kč na 1 zaměstnance v pracovním poměru.

Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod., a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Podpora je poskytována v závislosti na sektoru podnikatelské činnosti nejvýše za počet dní uvedený v Příloze č. 2 této Výzvy. Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána jako součin 400 Kč krát počet zaměstnanců v pracovním poměru (není možné žádat na DPČ či DPP) v závislosti na výši pracovního úvazku.

Přehled podporovaných sektorů
– Sportovní zábavní, rekreační a obdobné činnosti
– Pořádání kongresů, veletrhů
– Stravování
– Maloobchodní prodej (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a prodej a poskytování služeb v provozovnách (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády)
– Prodej na tržnicích a v mobilních provozovnách
– Vzdělávací akce a prezenční zkoušky
– Prodejny zbraní a střeliva
– Provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček
– Provozovny zabývající se zpracováním kamene a provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží

Více informací naleznete na Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny | MPO.

Pokud byste potřebovali poradit s přípravou žádosti kontaktujte nás na zuzana.palova@centrumpropodnikani.cz

VÝZVA 3 K PROGRAMU COVID – NÁJEMNÉ

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo třetí výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od od 1. února 2021 od 9:00 hodin do 1. dubna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

O dotaci mohou žádat:

  • Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.)
  • Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
  • Kina
  • Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
  • Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra
  • Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb
  • Zoologické zahrady
  • Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel, která jsou předmětem COVID – Kultura)
  • Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.
  • Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených ve výzvě, a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

Více informací naleznete na Program COVID – Nájemné | MPO.

Pokud byste potřebovali poradit s přípravou žádosti kontaktujte nás na zuzana.palova@centrumpropodnikani.cz

Dobrovolnický projekt

New volunteers for new experiences

REALIZACE:      1st September 2020 – 31st August 2021
Number:             
2020-2-CZ01-ESC11-078717
Location:            Havířov, Czech Republic

Naše cíle jsou spojeny s těmito cíli: rovnosti, začlenění a vícejazyčnosti dobrovolníků a občanů. Dáváme jím příležitost osvojit si alespoň dva cizí jazyky. Život v cizím prostředí na hranici mezi dvěma zeměmi zvyšuje porozumění účastníků jiným kulturám a zemím, rozvíjí pocit evropského občanství a hlubší porozumění jejich vlastní kultury.

Díky tomuto projektu může 1 dobrovolník z Polska trávit svůj čas neformálnímu vzdělávání v naší organizaci, kde získává kompetence především v projektovém řízení, nové jazykové dovednosti a drobné podnikatelské kompetence.

Celý projekt je finančně podpořen Evropským sborem solidarity.