Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu k programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Zde mohou podnikatelé, kterým byl přímo na základě krizových opatření vlády v rámci nouzového stavu, vyhlášeného od pondělí 5. října 2020 na území České republiky, zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo prodej a poskytování služeb, žádat o finanční dotaci 400 Kč na 1 zaměstnance v pracovním poměru.

Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod., a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Podpora je poskytována v závislosti na sektoru podnikatelské činnosti nejvýše za počet dní uvedený v Příloze č. 2 této Výzvy. Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána jako součin 400 Kč krát počet zaměstnanců v pracovním poměru (není možné žádat na DPČ či DPP) v závislosti na výši pracovního úvazku.

Přehled podporovaných sektorů
– Sportovní zábavní, rekreační a obdobné činnosti
– Pořádání kongresů, veletrhů
– Stravování
– Maloobchodní prodej (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a prodej a poskytování služeb v provozovnách (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády)
– Prodej na tržnicích a v mobilních provozovnách
– Vzdělávací akce a prezenční zkoušky
– Prodejny zbraní a střeliva
– Provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček
– Provozovny zabývající se zpracováním kamene a provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží

Více informací naleznete na Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny | MPO.

Pokud byste potřebovali poradit s přípravou žádosti kontaktujte nás na zuzana.palova@centrumpropodnikani.cz