Projekty centra

EDU 4 EDU

Projekt EDU 4 EDU podpořený grantovým programem Erasmus+ má za cíl rozvíjet spolupráci mezi partnery: Přihlásit se můžete zde: https://forms.gle/X2WGV2f66g5wqJns6 Infopack si můžete prohlédnout zde:

Potentials of Entrepreneurship Education in Schools – PEERS

ABOUT THE PROJECT Potentials of Entrepreneurship Education in Schools – PEERS is an initiative to transfer best practices and experiences on applying entrepreneurship education in schools in Visegrad countries to Georgia. In the long term, it contributes to establishing a sustainable framework for school-based entrepreneurship education (EE), uniformly raising human capital in Georgia. PEERS includes […]

Zpráva o vzdělávacích potřebách mládeže v oblasti podnikání v kulturním a kreativním průmyslu Jaké jsou vzdělávací potřeby mladých lidí, kteří žijí kreativitou a kulturou – to bylo téma průzkumu provedeného na Slovensku, v České republice a v Polsku. Cílem této zprávy, kterou naleznete zde, bylo zjistit hlavní potřeby pracovníků s mládeží a mladých lidí pracujících […]

Reuse show room

Pět mladých lidí pod křídly Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti realizuje nový solidární projekt, který je financovaný z Evropské unie v rámci Evropského sboru solidarity. Jeho cílem je vytvořit 2 showroomy – 1 kancelář, 1 pokoj v bytě, a to renovací nábytku, který by jinak skočil na skládce. Tyto showroomy, mají za cíl propagovat […]

Dobrovolnický projekt

New volunteers for new experiences REALIZACE:      1st September 2020 – 31st August 2021Number:             2020-2-CZ01-ESC11-078717Location:            Havířov, Czech Republic V rámci projektu New volunteers for new experience jsme přijali na roční dobrovolnickou službu zahraničního dobrovolníka z Polska. Aktivně ho zapojujeme do přípravy projektových žádostí, chodu […]

Solidární projekt Green interiors for NGOs

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti v rámci svého projektového inkubátoru pro mladé dlouhodobě podporuje mladé lidi v tom, aby vytvářeli malé solidární projekty, díky kterým dělají něco pro své okolí a sami se vzdělávají v projektové činnosti. Díky tomu vznikl také projekt Zelené interiéry pro neziskové organizace, který finančně podpořil Evropský sbor solidarity. Pět mladých lidí v rámci […]

Dobrovolnický projekt

New volunteers for new experiences REALIZACE:      1st September 2020 – 31st August 2021Number:             2020-2-CZ01-ESC11-078717Location:            Havířov, Czech Republic Naše cíle jsou spojeny s těmito cíli: rovnosti, začlenění a vícejazyčnosti dobrovolníků a občanů. Dáváme jím příležitost osvojit si alespoň dva cizí jazyky. Život v cizím prostředí […]

Projektový inkubátor pro mladé

Zastáváme názor, že mladí lidé se nejvíce naučí cestou zkoušení a poznání. V rámci projektového inkubátoru pro podnikavou mládež chceme pomáhat mladým lidem (do 30 let) z okresu Karviná realizovat společensky prospěšné projekty, díky kterým mají možnost si vyzkoušet svoji kreativitu a podnikavost. Je relativně velké množství finančních příležitostí, jak tyto projekty financovat, ale bohužel je prozatím […]