Projekty centra

Dobrovolnický projekt

New volunteers for new experiences REALIZACE:      1st September 2020 – 31st August 2021Number:             2020-2-CZ01-ESC11-078717Location:            Havířov, Czech Republic Naše cíle jsou spojeny s těmito cíli: rovnosti, začlenění a vícejazyčnosti dobrovolníků a občanů. Dáváme jím příležitost osvojit si alespoň dva cizí jazyky. Život v cizím prostředí […]

Projektový inkubátor pro mladé

Zastáváme názor, že mladí lidé se nejvíce naučí cestou zkoušení a poznání. V rámci projektového inkubátoru pro podnikavou mládež chceme pomáhat mladým lidem (do 30 let) z okresu Karviná realizovat společensky prospěšné projekty, díky kterým mají možnost si vyzkoušet svoji kreativitu a podnikavost. Je relativně velké množství finančních příležitostí, jak tyto projekty financovat, ale bohužel je prozatím […]

Bezplatné vzdělávací kurzy pro matky s dětmi do 10 let

“Working with little children is possible” Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z.ú. pořádá za finanční podpory z programu Visegrad Fund bezplatné vzdělávací semináře pro matky s dětmi do 10 let. Zájemkyně se mohou přihlásit prostřednictvím info@centrumpropodnikani.cz Vzdělávací semináře se konají v Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti na adrese Mírová 375/1, Havířov.  Témata seminářů a lektoři: SMART […]

START4CHANGE

The project “Start4Change” brings together various actors in youth work and entrepreneurship from the 6 partner countries germany, italy, the Czech Republic, Croatia, Belgium and Poland to develop new perspectives on forms of cooperation and to enable out of this the young generation to have a perspective on the Labour market. About the project The […]

Working with children is possible

The Business and Employment Support Center received financial support from the Visegrad Fund for project implementation „Working with children is possible “. This project will be realized with three partners: Podnikanie – ženy Žilina, Pannonhalma Urban Development company and Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatiwnych. About the project This project wants to show especially to women how […]