Bezplatné vzdělávací kurzy pro matky s dětmi do 10 let

“Working with little children is possible”

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z.ú. pořádá za finanční podpory z programu Visegrad Fund bezplatné vzdělávací semináře pro matky s dětmi do 10 let.

Zájemkyně se mohou přihlásit prostřednictvím info@centrumpropodnikani.cz

Vzdělávací semináře se konají v Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti na adrese Mírová 375/1, Havířov. 

Témata seminářů a lektoři:

  • SMART žena: Digitální úklid (Markéta Ubíková)          18.11.2019, 16:00-19:00
  • Podnikání při dětech (Dominika Špačková)                  23.11.2019, 10:00-16:30
  • Pracovní právo – po návratu z RD(Lucie Koupilová)  02.12.2019, 16:00-18:00
  • Podnikání a zaměstávání v PL (Alina Prochaszek)     19.12.2019, 14:00-20:00
  • Jak podnikat v HAND MADE (Konečná Hana)             10.01.2020, 13:00-19:00
  • Cenotvorba (Konečná Hana)                                           11.01.2020, 09:30-13:00
  • Marketing vlastních služeb (Kateřina Piechowicz)      23.01.2020, 16:00-19:00
  • Založení podniku (Aktivní život)                                       25.01.2020, 9:00-15:00

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.