Dobrovolnický projekt

New volunteers for new experiences

REALIZACE:      1st September 2020 – 31st August 2021
Number:             
2020-2-CZ01-ESC11-078717
Location:            Havířov, Czech Republic

Naše cíle jsou spojeny s těmito cíli: rovnosti, začlenění a vícejazyčnosti dobrovolníků a občanů. Dáváme jím příležitost osvojit si alespoň dva cizí jazyky. Život v cizím prostředí na hranici mezi dvěma zeměmi zvyšuje porozumění účastníků jiným kulturám a zemím, rozvíjí pocit evropského občanství a hlubší porozumění jejich vlastní kultury.

Díky tomuto projektu může 1 dobrovolník z Polska trávit svůj čas neformálnímu vzdělávání v naší organizaci, kde získává kompetence především v projektovém řízení, nové jazykové dovednosti a drobné podnikatelské kompetence.

Celý projekt je finančně podpořen Evropským sborem solidarity.