Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti se od 1.10. 2021 zapojilo do projektu OW- Jedna cesta = Kultura + Mládež + Kreativita je realizován díky podpoře programu, který je financován z programu ERAMUS+.

Projekt reaguje na následující problémy:

  • Mladí lidé nemají dobré podmínky pro rozvoj kompetencí nezbytných pro podnikání v kulturních a kreativních odvětvích.
  • Pracovníci s mládeží nepracují systematicky na rozvoji mladých lidí v oblasti kultury a tvořivosti.
  • Identifikované příčiny výše uvedených problémů:
  • Pracovníkům s mládeží chybí metodická podpora při rozvoji kompetencí mladých lidí v oblasti kultury a tvořivosti.
  • Mladým lidem chybí metodická podpora v oblasti podnikání v kulturních a kreativních odvětvích.

Mladým lidem se zájmem o kulturu a kreativitu chybí inspirace, příklady dobré praxe a kontakty na podnikatele v tomto odvětví.

Cílem projektu je:

  1. Zvýšit metodickou podporu pracovníků s mládeží pro práci s mladými lidmi v oblasti kultury a kreativity.
  2. Zvýšit metodickou podporu mladých lidí v oblasti podnikání v kulturních a kreativních odvětvích.
  3. Zintenzivnit vytváření sítí a výměnu příkladů dobré praxe mezi mladými lidmi a mladými podnikateli v kulturním a tvůrčím odvětví.

Partnerské organizace:

Rada mládeže Žilinského kraje – hlavní řešitel
Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti
NADACE LAJA
Oravské kulturní středisko v Dolném Kubíně
Žilinský samosprávný kraj
PaĽKO – Sdružení přátel lidové kultury Oravy