Cesta mladých k zaměstnaní

Projekt financovaný z Evropské unie pod č. 2023-2-SK02-KA220-YOU-000178759

Young people’s path to employment  – Cesta mladých lidí k zaměstnání je novým mezinárodním projektem, který začíná tento měsíc.

Cílem projektu je:

Podpořit kvalitu přípravy mladých lidí na vstup do světa zaměstnanosti zvýšením metodické podpory pracovníků s mládeží, kteří se zabývají přípravou mladých lidí na zaměstnání, stejně jako rozvojem důležitých kompetencí u mladých lidí, které jim pomohou být úspěšní a dobrými zaměstnanci.

Dílčí cíle:

▶️ Zjistit potřeby zaměstnavatelů a očekávání mladých lidí ohledně přístupu a osobnostních dovedností při ucházení se o zaměstnání.

Identifikátor plnění: Analýza potřeb a očekávání zaměstnavatelů od mladých zaměstnanců.

75 firem a pracovních agentur (č. WP 2).

▶️ Vytvořit metodologii vzdělávání pro pracovníky s mládeží zaměřenou na rozvoj postojů a dovedností mladých lidí ve vztahu k zaměstnávání.

Identifikátor Fulfillment: Vytvořená, ověřená a zveřejněná metodika ve 3 zemích. 36 zúčastněných pracovníků s mládeží absolvuje 3 denní pilotního školení ve 3 zemích. (WP č. 3)

▶️ Vytvoření příručky pro rozvoj kompetencí mladých lidí vstupujících do světazaměstnanosti.

Fulfillment ID: Sestavený, ověřený a zveřejněný manuál ve 3 zemích. 72 mladých lidí se bude podílet na ověřování obsahu manuálu v pilotních workshopech ve 3 zemích během 6 workshopů. (WP č. 4)

▶️ Realizace diseminačních akcí zaměřených na šíření a aplikaci metodiky a manuálů u veřejnosti.


Identifikátor naplnění: Události zahrnující 360 lidí ve 3 zemích v 11 událostech. (WP č. 5)

Za výstupem projektu stojí partneři:

Rada mládeže Žilinského kraja ( SK) 

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z.ú. (CZ)

Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej(PL)

Žilinsky samosprávny kraj (SK)

Aktivita je součástí projektu, který je podpořený z programu Erasmus + s názvem: Cesta mladých k zaměstnaní pod č. 2023-2-SK02-KA220-YOU-000178759 , realizovaného 05/2024-06/2026 a financovaného z Evropské unie.

NOVÁ KARIÉRA PRO UKRAJINCE

Cílem projektu je pracovně i společensky integrovat migranty z Ukrajiny v okrese Karviná. Cíle je plánováno dosáhnout individuální prací s cílovou skupinou, první pomoci v odstranění jazykové bariéry, motivací ke zvyšování kvalifikace, zlepšování jazykových kompetencí a v neposlední řadě v plánování jejich kariérového růstu.

Číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000705

Termín zahájení: 01.05.2023

Termín ukončení: 30.04.2025

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese info@centrumproponikani.cz

10. října 2023 bylo již do projektu aktivně zapojeno 46 osob.

Nová kariéra pro Ukrajince

Cílem projektu je pracovně i společensky integrovat migranty z Ukrajiny v okrese Karviná. Cíle je plánováno dosáhnout individuální prací s cílovou skupinou, první pomoci v odstranění jazykové bariéry, motivací ke zvyšování kvalifikace, zlepšování jazykových kompetencí a v neposlední řadě v plánování jejich kariérového růstu. Předpokládá se velký zájem ze strany cílové skupiny, která má osobní potřebu se společensky i pracovně integrovat, aby nebyla závislá na sociálním systému.

Číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000705

Termín zahájení: 01.05.2023

Termín ukončení: 30.04.2025

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese info@centrumproponikani.cz

Příběhy podnikatelů, kteří začínali v Centru

Společnost se jmenuje MISTKA SEWING, ale její produkty najdete pod značkou green smile (www.green-smile.cz), a to proto že se snaží být „zelené“ a dělat radost. Tento podnik byl založen v roce 2019, kdy se jeho hlavním cílem stalo hledání alternativních možností pro nahrazení jednorázových obalů, či čistících a hygienických pomůcek. Díky svým originálním designům si ho zamilovalo spoustu zákazníků, a to nejen z České republiky.

Celý příběh této firmy se začal psát před více než 5 lety, kdy jeho zakladatelka, Michaela Tkáčová, si koupila svůj první šicí stroj a začala se věnovat upcyklignu. Poté přišla další etapa jejího života, a to snaha o maximální eliminaci plastu z jejího života i ze života jejích blízkých. Začala šít zerowastové sáčky a darovat je svým přátelům. Tím je chtěla motivovat a vysvětlit jim, jak je důležité, aby se starali o zemi, na které žijí. A pak před třemi lety založila MISTKA SEWING. Nezůstala ale pouze u pomoci přírodě, ale chtěla být také prospěšná svým zaměstnancům, kterých si váží. Společnost tak byla od samého začátku koncipována jako sociální podnik, ve kterém pracují zaměstnanci s handicapem. Kromě toho, že získali práci, tak se podílí na vývoji jednotlivých produktů a rozhodování o směřování firmy.

Jeden z posledních produktů, který vyvinula je upcyklingovaný podsedák, jehož hlavní zajímavostí je textilní odpad, kterým je vyplněn. Jedná se o textilní odpad šicí dílny MISTKA SEWING. Protože ale tato dílna má díky velmi dobrému plánování odpadu tak na 8 podsedáků měsíčně, tak se spojuje s většími textilními firmami, které jí již nabízejí 150 kg odpadu za měsíc. Tento opad jinak končí na skládkách či ve spalovnách, a MISTKA SEWING ho chce měnit v nový, užitečný produkt. 

Není k dispozici žádný popis fotky.

Více na www.green-smile.cz

Bezplatné konzultace

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti nabízí nájemníkům a nájemcům bytových i nebytových prostor Heimstaden bezplatné konzultace jejich připravovaných projektových či podnikatelských záměrů včetně analýzy možných dotačních příležitostí pro jejich podnikatelské či neziskové aktivity.

Zájemci si mohou svou konzultaci domluvit nejlépe emailem na zuzana.palova@centrumpropodnikani.cz

Nový kurz “Virtuální realita”

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti si připravilo pro nájemníky společnosti Heimstaden výukový program virtuální realita. Tato aktivita je zdarma a je vhodná pro děti a mládež ve věku 12-26 let.

V případě zájmu nebo dalších dotazů pište, prosím, na info@centrumpropodnikani.cz

Digitální transformace, krajské dotace a programy MSIC pro firmy

15.08.2022 09:00-11:00
Mírová 375/1, Havířov

Co se na semináři dozvíte:

• Základní informace o výzvách virtuální a digitální podnik vč. kontaktů na pracovníky, kteří mají tyto výzvy na starosti a je možné je kontaktovat s dotazy.

• Informace o krajských programech na podporu podnikání – innobooster voucher, techart voucher a voucher pro začínající podnikatele.

 • Další programy MSIC – expand, impuls, impakt a cirkulární skeny.

Počet míst je omezený, zájemci se hlaste na email zuzana.palova@centrumpropodnikani.cz