Bezplatné konzultace

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti nabízí nájemníkům a nájemcům bytových i nebytových prostor Heimstaden bezplatné konzultace jejich připravovaných projektových či podnikatelských záměrů včetně analýzy možných dotačních příležitostí pro jejich podnikatelské či neziskové aktivity.

Zájemci si mohou svou konzultaci domluvit nejlépe emailem na zuzana.palova@centrumpropodnikani.cz