Vzdělávání

Bezplatné cyklusy online vzdělávacích přednášek

Strategické řízení v nestátních neziskových organizacích v kostce
Ing. Vojtěch Beck, Menssana, z.ú.
Datum:  3. 3. 2021, 17. 3. 2021 a 31. 3. 2021
Čas:      13:05
Místo:  MS Teams –Tým Řízení NNO
Kód:    pihk21f

Promoce 2018 – Červen – Skupina 2 28.6.2018

Minority Entry into Self Employment
Ing. Zuzana Palová
Date:  8 . 3 . 2021
Time:       12:15
Place:  MS Teams

Team name: Minority Entrepreneurship
Access Code:    o2hq0sf

Promoce 2018 – Červen – Skupina 2 28.6.2018

Finanční řízení v nestátních neziskových organizacích ve zkratce
Ing. Zuzana Palová
Datum:  10. 3. 2021 a 17. 3. 2021
Čas:       13:05Místo:  MS Teams –Tým Řízení NNO
Kód:    pihk21f

Promoce 2018 – Červen – Skupina 2 28.6.2018