Poradenství

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti nabízí individuální vzdělávací aktivity pro začínající podnikatel. V rámci tohoto poradenství zaměstnanci centra pomáhají začínajícím podnikatelům zahájit podnikatelskou činnost vč. vyřízení všech potřebných povolení, pomoc při zpracování podnikatelského plánu atd.

Toto poradenství je začínajícím podnikatelům poskytováno bezplatně, a to do výši 3 hodin konzultací. V případě vyšší časové dotace je cena upravena smluvně dle odborné náročnosti poradenství.

Dotační poradenství

V současné době se zabýváme dotačním poradenstvím především v těchto programech:

– Spravedlivá transformace – vouchery pro podnikatele
– dotace na vznik nebo rozšíření sociálních podniků
– žádost o chráněný trh práce
– žádost v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Společensky odpovědné podnikání

Věříme ve smysl společensky odpovědného podnikání, a proto radíme začínajícím i pokročilým podnikatelům, jak zakomponovat prvky udržitelného businessu do jejich podnikatelské činnosti.