Poradenství

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti nabízí individuální vzdělávací aktivity pro začínající podnikatel. V rámci tohoto poradenství zaměstnanci centra pomáhají začínajícím podnikatelům zahájit podnikatelskou činnost vč. vyřízení všech potřebných povolení, pomoc při zpracování podnikatelského plánu atd.

Toto poradenství je začínajícím podnikatelům poskytováno bezplatně, a to do výši 10 hodin konzultací. V případě vyšší časové dotace je cena upravena smluvně dle odborné náročnosti poradenství.