Poradenství

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti nabízí individuální vzdělávací aktivity pro začínající podnikatel. V rámci tohoto poradenství zaměstnanci centra pomáhají začínajícím podnikatelům zahájit podnikatelskou činnost vč. vyřízení všech potřebných povolení, pomoc při zpracování podnikatelského plánu atd.

Toto poradenství je začínajícím podnikatelům poskytováno bezplatně, a to do výši 3 hodin konzultací. V případě vyšší časové dotace je cena upravena smluvně dle odborné náročnosti poradenství.

Dotační poradenství

V současné době se zabýváme dotačním poradenstvím především v těchto programech:

– MSK voucher pro začínající podnikatele (MSIC Voucher pro začínající firmy (ms-ic.cz))
– dotace na vznik nebo rozšíření sociálních podniků
– žádost o chráněný trh práce

StartUp hours

StartUp hours – Podnikavý regionCentrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti je zapojeno do projektu MSIC StartUp hours a nabízí své služby budoucím ponikatelům. Uvažujete o podnikání a rádi byste měli více jistoty, motivace a třeba i příklady dobré praxe? Teď je ten správný čas probrat s námi váš podnikatelský plán. Využijte naší nabídky a spojte se s námi. Vyslechneme si vás, dáme zpětnou vazbu, poradíme co a jak dál a doporučíme další kroky. A to zdarma!Více informací na https://podnikavyregion.cz/startup-hoursnebo nás přímo kontaktujte zuzana.palova@centrumpropodnikani.cz

Společensky odpovědné podnikání

Věříme ve smysl společensky odpovědného podnikání, a proto radíme začínajícím i pokročilým podnikatelům, jak zakomponovat prvky udržitelného businessu do jejich podnikatelské činnosti.