Poradenství

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti nabízí individuální vzdělávací aktivity pro začínající podnikatel. V rámci tohoto poradenství zaměstnanci centra pomáhají začínajícím podnikatelům zahájit podnikatelskou činnost vč. vyřízení všech potřebných povolení, pomoc při zpracování podnikatelského plánu atd.

Dotační poradenství

Pomůžeme vám:
– s analýzou dotačních možností,
– se zpracováním projektové žádosti o dotaci z fondů EU,
– s dotačním managementem: poradíme vám v průběhu realizace projektu i během čerpání dotace.

Věnujeme se dotačním programům OP TAK, OP JAK, OP Zaměstnanost, Erasmus+, Nová zelená úsporám

Ceník Dotačního Poradenství

Společensky odpovědné podnikání

Věříme ve smysl společensky odpovědného podnikání, a proto radíme začínajícím i pokročilým podnikatelům, jak zakomponovat prvky udržitelného businessu do jejich podnikatelské činnosti.