Projektový inkubátor pro mladé

Mladí lidé se nejvíce naučí cestou zkoušení a poznání.
Je relativně velké množství finančních příležitostí (Mládež kraji, Kreativní business – Karviná, Solidární projekt – ESD), jak tyto projekty financovat, ale bohužel je prozatím nízký počet mladých, kteří o těchto možnostech vědí, a ještě se rozhodnou takový projekt zrealizovat. Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti se proto rozhodlo vytvořit projektový inkubátor pro mladé, kde jim bude průvodcem ve světě malých projektů a poradí jim, jak je zrealizovat, kde získat finanční prostředky, jak je propagovat atd. V tomto roce plánuje, že se nám v Projektovém inkubátoru pro mladé podaří pomoci zrealizovat v roce 2020 osm společensky prospěšných projektů, které bude realizovat přibližně 30 mladých lidí.

Projektový inkubátor pomáhá dvěma cílovým skupinám. V první řadě se jedná
o mladé lidi z Moravskoslezského kraje, kterým pomáháme zvyšovat jejich kompetenci v oblasti „podnikavosti“ a projektového řízení. Učí se kreativně přemýšlet ve prospěch svého okolí, připravit projekt včetně jeho finanční stránky, propagovat ho, zrealizovat ho a úspěšně uzavřít. Druhá skupina jsou obyvatelé regionu, pro které jsou solidární projekty realizovány. Mladí lidé jsou tak vedeni, aby realizací těchto mikro-projektů zlepšovali prostředí, ve kterém žijí, studují či pracují.

V projektovém inkubátoru se také podařilo, aby se mezi sebou prolínali mladí lidé z různých sociálních i národnostních skupin. Jsou v něm tak zapojeni například mladí lidé z dětských domovů, univerzitní studenti či mladí lidé ze zahraničí, kteří se zrovna nachází České republice. Ať už tu jsou kvůli studiu, dobrovolnickým projektům nebo prací, tak mají zájem se rozvíjet a pomáhat místní komunitě.  

Více o projektech:

Zelené interiéry pro neziskové organizace

Zelené stěny jsou originálním a pro mikroklima prostoru velmi přínosným prvkem. Vertikální interiérové zahrady zlepšují náladu všem osobám v jejich blízkosti a odpovídají standardům současného moderního designu. Květinové stěny v interiéru harmonizují okolí, redukují hladinu zvuku, čistí vzduch a vyžadují minimální péči. Toto ideální prostředí si však mohou dovolit pouze finančně zajištěné firmy. Rádi bychom takový komfort dopřáli nejenom zaměstnancům mezinárodních korporací, ale také zaměstnancům, klientům či dobrovolníkům karvinských neziskových organizací. V rámci projektu tak dojde k vytvoření zelených stěn či vertikálních zahrad ve čtyřech neziskových organizacích na území města Karviná.

SLOW-FASHION: SWAPy spojené se šicími workshopy

Kvůli masovému toku fast-fashion nastává problém, textilní průmysl obsazuje druhou příčku největšího znečišťovatele na světě. Pro zpomalení pomocí prosazování slow-fashion je ale potřeba lidem ukázat, jak na to. Problémy jsou neznalost v šití, nepodpořená kreativita, pocit složitosti. Idea celého znění je Zero waste cesta, to samozřejmě nejde ze dne na den. Proto chceme lidem ukázat krůčky, jak na to. Projekt se bude propagovat přes facebookovou stránku Ušijeme nový svět.