Centrum Eurodesku

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti je od letošního roku součástí sítě Eurodesku. Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 36 zemích. Tato síť umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím o mobilitách a vzdělávacích programech.

Mladým lidem podáváme informace týkající se:

  • evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží;
  • aktivit v zahraničí – studium, práce, stáže, cestování, ubytování, dobrovolnictví;
  • kontaktu na zahraniční organizace;
  • obecných  informací o EU.